Sunday, June 27, 2010

4 amal Masjid

4 amal Masjid Nabawi yang diamalkan di zaman Rasulullah (Peace be upon him)
Seorang ulamak di dalam bidang hadis dan islah umat, serta pakar di dalam Sirah Nabawiyah dan Hayat Sahabah, Al-‘Allamah Al-Muhaddith As-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rah.a. menyatakan bahawa amalan-amalan masjid dapat dikategorikan kepada empat amalan:
  1. Usaha Dakwah ila Allah
  2. Usaha menghidupkan Taklim wa Ta'allum
  3. Usaha Dzikir Ibadah dan menambah kekuatan Doa
  4. Usaha Khidmat (bergaul sesama makhluk dengan akhlak Rasulullah saw).

No comments:

Post a Comment